Γεώργιος Παν. Θεοδωρόπουλος. Λογιστής - Φοροτεχνικός. Ασφαλιστικός Σύμβουλος.


ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΤΡΩΟΥ
Χορήγηση Α.Φ.Μ.
Έναρξη Εργασιών Ατομικής Επιχείρησης
Έναρξη Εργασιών Ομόρυθμης-Ετερόρυθμης Εταιρείας (Ο.Ε., Ε.Ε.)
Έναρξη Εργασιών Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
Έναρξη Εργασιών Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.)
Έναρξη Εργασιών Κοινοπραξίας
Έναρξη Εργασιών Κοινωνίας Κληρονόμων
Έναρξη Εργασιών Κοινωνίας Αστικού Δικαίου
Διακοπή λόγω Θανάτου Φυσικού Προσώπου

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Υπουργείο Οικονομίας
Χρηματιστήριο Αθηνών
TAXISnet
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
Ο.Α.Ε.Δ.
Ι.Κ.Α.
Καιρός

ΕΛΛΑΔΑ - ΚΡΑΤΟΣ
Γραφείο Πρωθυπουργού
Υπουργείο Ανάπτυξης
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Εξωτερικών
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
περισσότερα ...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ
Ναυτεμπορική
Κέρδος
Economics.gr
Ημερησία

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
CO.R.D.I.S
Europe's Information Society
TAXUD
EuroStat
Θεματα Μητρώου

Χορήγηση Α.Φ.Μ.

Ημεδαπά Φυσικά Πρόσωπα
Χορηγείται άμεσα Α..Φ.Μ.
Από το τμήμα: Μητρώου
Της Δ.Ο.Υ.: Κατοικίας
Με το έντυπο: Μ1
Και με: Φωτοτυπία της Αστυνομικής ταυτότητας
Επιδεικνύεται η πρωτότυπη
Σε περίπτωση προσέλευσης τρίτου προσώπου, χρειάζεται σχετική εξουσιοδότηση.


Αλλοδαπά Φυσικά Πρόσωπα (Κάτοικοι Ελλάδας)
Χορηγείται άμεσα Α..Φ.Μ.
Από το τμήμα: Μητρώου
Της Δ.Ο.Υ.: Κατοικίας
Με το έντυπο: Μ1
Και με: Φωτοτυπία του Διαβατηρίου και της Αδειας Παραμονής (υπήκοοι τρίτων χωρών)
Φωτοτυπία του Διαβατηρίου ή της Ταυτότητας (υπήκοοι χωρών - μελών Ε.Ε.)
Επιδεικνύονται τα πρωτότυπα
Σε περίπτωση προσέλευσης τρίτου προσώπου, χρειάζεται σχετική εξουσιοδότηση.


Αλλοδαποί Υπήκοοι Χωρών-Μελών Ε.Ε. (Κάτοικοι Εξωτερικού)
Χορηγείται άμεσα Α..Φ.Μ.
Από το τμήμα: Μητρώου
Της Δ.Ο.Υ.:
1. Κατοίκων Εξωτερικού για το νομό Αττικής
2. Θ' Θεσσαλονίκης για το νομό Θεσσαλονίκης
3. Της πρωτεύουσας κάθε νομού για την υπόλοιπη Ελλάδα
Με το έντυπο: Μ1
Και με: Φωτοτυπία του Διαβατηρίου ή της Ταυτότητας
Επιδεικνύονται τα πρωτότυπα
Σε περίπτωση προσέλευσης τρίτου προσώπου, χρειάζεται σχετική εξουσιοδότηση.


Αλλοδαποί Υπήκοοι Χωρών-Μελών Ε.Ε. (Κάτοικοι Εξωτερικού)
Χορηγείται άμεσα Α..Φ.Μ.
Από το τμήμα: Μητρώου
Της Δ.Ο.Υ.:
1. Κατοίκων Εξωτερικού για το νομό Αττικής
2. Θ' Θεσσαλονίκης για το νομό Θεσσαλονίκης
3. Της πρωτεύουσας κάθε νομού για την υπόλοιπη Ελλάδα
Με το έντυπο: Μ1
Και με: Φωτοτυπία του Διαβατηρίου ή της Ταυτότητας
Επιδεικνύονται τα πρωτότυπα
Σε περίπτωση προσέλευσης τρίτου προσώπου, χρειάζεται σχετική εξουσιοδότηση.