Γεώργιος Παν. Θεοδωρόπουλος. Λογιστής - Φοροτεχνικός. Ασφαλιστικός Σύμβουλος.


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Υπουργείο Οικονομίας
Χρηματιστήριο Αθηνών
TAXISnet
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
Ο.Α.Ε.Δ.
Ι.Κ.Α.
Καιρός

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ
Ναυτεμπορική
Κέρδος
Economics.gr
Ημερησία

ΕΛΛΑΔΑ - ΚΡΑΤΟΣ
Γραφείο Πρωθυπουργού
Υπουργείο Ανάπτυξης
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Εξωτερικών
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
περισσότερα ...

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
CO.R.D.I.S
Europe's Information Society
TAXUD
EuroStat
Υπηρεσίες

Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα και εγγυημένα:
 1. Τήρηση και επίβλεψη λογιστηρίων με βιβλία Α', Β' & Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
 2. Μηχανογράφηση Λογιστηρίων
 3. Υπολογισμός Μισθοδοσίας & Διαχείρισης Προσωπικού και γενικά οτιδήποτε εργατικό πρόβλημα
 4. Ένταξη σε προγράμματα επιδοτήσεων, για επιδότηση νέων θέσεων εργασίας, νέων επιχειρήσεων, μεταεγκαταστάσεων από κοινοτικά κονδύλια, ΟΑΕΔ, Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., κλπ.
 5. Συστάσεις - Ενάρξεις Εταιρειών & Ατομικών Επιχειρήσεων
 6. Μεταβολές - Διακοπές - Εκκαθαρίσεις Εταιρειών & Ατομικών Επιχειρήσεων
 7. Υποβολή Δηλώσεως (& μέσω Internet):
  • Φορολογίας Εισοδήματος (Επαγγελματιών, Εταιρειών, Ιδιωτών) με υπολογισμό του εκκαθαριστικού σημειώματος με ακρίβεια και υπευθυνότητα
  • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) (Περιοδικών & Εκκαθαριστικών)
  • Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) (Προσωρινών & Οριστικών)
  • Φόρος Αμοιβών Ελευθερίων Επαγγελματιών και Τρίτων
  • Συγκεντρωτικών Καταστάσεων (Πελατών - Προμηθευτών)
  • Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.)
 8. Λύση Φορολογικών Εκκρεμοτήτων