Φορολογική Κατοικία στην Ελλάδα: Καθορισμός Καθεστώτος και Αποφυγή Διπλής Φορολογίας

Φορολογική Κατοικία στην Ελλάδα: Καθορισμός Καθεστώτος και Αποφυγή Διπλής Φορολογίας

Η κατανόηση της φορολογικής κατοικίας είναι ζωτικής σημασίας για άτομα και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται διασυνοριακά. Διαφορετικές χώρες έχουν διαφορετικά κριτήρια για τον καθορισμό της φορολογικής κατοικίας, γεγονός που οδηγεί σε πιθανές προκλήσεις που σχετίζονται με τη διπλή φορολογία. Σε αυτό το άρθρο, θα διερευνήσουμε την έννοια της φορολογικής κατοικίας, θα εμβαθύνουμε στους κανόνες φορολογικής κατοικίας…